«

»

Úno 05

Orelský ples 2023 – návrat po třech letech


V sobotu 21. ledna 2023 se v hulínském městském kulturním centru uskutečnil v pořadí již 7.
ročník plesu, který pořádá místní jednota Orla. Ačkoliv se tato tradiční akce z důvodu
covidové pandemie nemohla v předchozích dvou letech uskutečnit, pořadatelé nezapomněli
na vysokou úroveň předchozích ročníků a připravili opět ples, jak má být. Zájem o vstupenky
byl i tentokrát velký, vyprodaly se skoro všechny, a sál se tak zaplnil plesovou společností (v
počtu kolem 150 lidí) všech věkových kategorií. Příjemným překvapením byla právě velká
účast mladých, což je i nadějí pro budoucnost zdejšího Orla. S věkovým složením obecenstva
korespondovala i kvalitní hudební produkce, kterou zajišťoval známý hulínský muzikant
Martin Mája Nedbal. Ten do repertoáru vhodně zařadil vše od klasických plesových šlágrů až
po soudobé české a zahraniční hity, které se hrávají i na tanečních zábavách, takže si každý
posluchač i tanečník určitě přišel na své. Vrcholovými body celého večera byla především
malá a velká tombola, která zahrnovala řadu atraktivních cen, včetně hlavní ceny, jíž byl letos
kávovar, a rovněž předem avizovaná orelská scénka. Její interpreti letos v recesistickém
aranžmá předvedli cvičební sestavu, která byla cvičena na orelských sletech v době první
Československé republiky. Šlo o odkaz na jeden z těchto orelských sletů, který se konal přímo
v Hulíně v roce 1938, přičemž dochované autentické filmové záběry z této události byly
během této scénky promítány. Letošní orelský ples v Hulíně se bezpochyby vydařil na
jedničku. Velké poděkování za skvělou organizaci patří především starostovi místního Orla
Václavu Hánovi a všem jeho kolegům a dobrovolníkům, kteří s přípravami i průběhem plesu
pomáhali, a rovněž i všem sponzorům, kteří podpořili tuto akci svými dary do tomboly.