↑ Return to Činnost Orla

Motoristické sporty

  •  Výsledky, fotografie a líčení o průběhu závodu objevíte zde.
  • Program a pravidla soutěžního dopoledne naleznete níže:

 PROPOZICE:

Babetta B1 – motoristicko-dovednostně-recesistické závody

Všeobecně

Závody mopedů značky Babetta budou probíhat v prostoru parkoviště před Spartakem v sobotu 5. 5. 2012 od 9:00.

Od 8:30 bude probíhat evidence účastníků. Zápisné dobrovolné.

Závodí se dle níže uvedených propozic.

Závod se jede za plného silničního provozu za pěkného počasí.

Závodníci jsou povinni dodržovat ustanovení silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů.

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě nebo druhým osobám.

Závodníci budou rozděleni do kategorií dle strojů.

Kategorie 1: jednorychlostní Babetty (typ 228, 207, 215)

Kategorie 2: dvourychlostní Babetty (typ 210, 225, 226)

 

Disciplíny

   1. Zkouška zručnosti

Trasa bude měřit cca 140 metrů, start a cíl v jednom místě, jede se jednotlivě dle startovního čísla, vítězí nejlepší čas.

Popis disciplíny: kličkování mezi kužely, houpající se fošna, přejezd zvýšeného ostrůvku.

Start s vypnutým (zahřátým) motorem, nastartování rozšlapáním za jízdy, během slalomu musí soutěžící projet vyznačenou trať a překonat překážky. Za každý dotek kužele nebo nedokonale překonanou překážku 1 sekunda penalizace.

   2.  Silová disciplína

Trasa bude měřit cca 100 metrů, start a cíl v jednom místě, jede se jednotlivě dle startovního čísla, vítězí nejlepší čas.

Popis disciplíny: šlapání, pití, test dechu.

Po startovním výstřelu čeká závodníka 50 metrů šlapání s vypnutým motorem, poté zastaví a postaví stroj u mezistanoviště na stojan. Vypije připravený ½ litr nealkoholického piva, nastartuje stroj na stojanu a přejede do cíle, kde nafoukne balonek přes altestovou trubičku.

   3. Rychlostní disciplína

Trasa bude měřit cca 140 metrů, start a cíl v jednom místě, jede se jednotlivě dle startovního čísla, vítězí nejlepší čas.

Popis disciplíny: rychlé zdolání krátké trati.

Při startu s běžícím motorem si nelze pomoci rozšlapáním.

 4. Pomalostní disciplína

Trasa bude měřit cca 30 metrů, jede se jednotlivě dle startovního čísla, vítězí nejdelší čas.

Popis disciplíny: co nejpomalejší zdolání trati.

Od startu s běžícím motorem se nesmí závodník během zdolávání vytyčené trasy dotknout země žádnou částí těla. Stroj není dovoleno pohánět šlapáním, ale jen pomocí motoru. Kontakt se zemí či doteky kuželů vyznačující trasu nejsou povoleny a budou penalizovány. Povolena je pouze jízda ve vyznačeném směru.

   5. Vytrvalostní  disciplína

Trasa bude měřit cca 17,5 km, start a cíl v jednom místě, jede se systémem hromadného startu všech kategorií. Vítězí ten, kdo dojede ve své kategorii v nejlepším čase.

Popis disciplíny: zdolat níže uvedenou trasu po pozemních komunikacích.

Mokrá varianta: 17,1km Hulín, Němčice, Rymice, Količín, Pravčice, Hulín.

http://www.mapy.cz/s/3KqO

Suchá varianta: 19,7km Hulín, Němčice, Pravčice, Količín, Pravčice, Hulín.

http://www.mapy.cz/s/3KqA

Při startu s běžícím motorem si lze pomoci rozšlapáním, na klíčových místech budou rozmístěni kontrolní rozhodčí. Během závodu je nutné dodržovat dopravní předpisy a upřednostnit bezpečnost svoji a soupeřů před bezhlavou soupeřivostí. Na trase budou umístěni traťoví komisaři, kteří budou dohlížet na regulérnost závodů. V případě závady během závodu bude k dispozici servisní vůz na telefonu.

Změna programu je vyhrazena.