↑ Return to Historie

Současné období po roce 2005

Obnovení činnosti v roce 2005

Hlavním iniciátorem obnovení činnosti v roce 2005 byl Jan Franek. Díky jeho přičinění byla zahájena sporadická činnost, symbolicky byl během jedné z nedělních mší svatých předán prapor Jednoty svatého Josefa od starší generace té mladší. Činnost byla nepravidelná.

Fotografie ze symbolického předávání orelského praporu dne 24.4.2005. Starší generaci reprezentoval pan Josef Regentík, nástupnickou generaci zastupoval starosta jednoty Jan Franek a místostarosta jednoty Jaromír Kopřiva.

Zvoleno nové vedení v roce 2011

Novým starostou orelské jednoty v Hulíně byl v pátek 11. března 2011 zvolen Václav Hána, který vzal do rukou další činnost. Jako místostarosta byl zvolen Ing. Vladimír Omasta, radní města Hulína, a sekretářem Ing. Libor Pecháček, zastupitel města.

Jednota během roku 2011 uspořádala, nebo se zúčastnila, několika sportovních, duchovních a kulturních akcí, jejichž výčet najdete v sekci Činnost Orla.