O nás

“ … Modli se a pracuj! Modli se a sportuj!“

Orel jednota Hulín je pobočný spolek, křesťanská sportovní organizace, jejíž prioritou je podpora sportu a kultury pro všechny.

Cílem Orla je výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních, kulturních a ostatních aktivit.

Usilujeme o to, aby sport byl pro lidi zábavou a radostným setkáním s bližními.

Jednota Orel Hulín je pobočným spolkem v rámci celostátní křesťanské sportovní organizace, jejíž prioritou je podpora sportu a kultury pro všechny. Cílem Orla je výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních, kulturních a duchovních aktivit. Usilujeme o to, aby sport byl pro lidi zábavou a radostným setkáním s ostatními.
Historie naší organizace sahá až do předminulého století: V roce 1894 byla v Hulíně založena společenská organizace Jednota sv. Josefa, z níž o patnáct let později vyrostla Jednota čsl. Orla. Zázemím pro cvičence a divadelníky se stala nová budova Orlovny, kterou dnes známe pod názvem Kulturní klub. V době, kdy televize neexistovala a vývoj radiopřijímače byl teprve v plenkách, tvořila činnost Orelské jednoty pilíř kulturního života hulínských obyvatel. Častá divadelní představení a tělocvičné slety přilákaly nejednoho Hulíňana k prožití společenských akcí. S blížící se hrozbou fašismu odvážní členové jednoty hlídali důležité objekty (např. nádraží) před sabotáží ze strany rozpínajícího se německého impéria.
II. světová válka přerušila činnost organizace na šest let. Po roce 1945 Orel s novou silou a nadšením znovu rozvinul svá ochranná křídla nad každou smysluplnou kulturní a sportovní aktivitou, toto období však trvalo jen krátce – velikost a síla orelské organizace neodpovídala představám tehdejšího režimu. Na dlouhou dobu padesáti let byl proto hlas Orla umlčen.
V současné době se znovu snažíme oslovit širokou veřejnost pořádáním sportovních soutěží, určených jak pro ty nejmenší, tak pro jejich rodiče, babičky a dědečky. Za poslední rok se v Hulíně orelští pořadatelé potkali s účastníky na dvou pingpongových turnajích, závodech mopedů značky Babetta, atletické olympiádě, kuličkiádě v našem parku nebo při pěší pouti do Křtin a na Svatý Hostýn. Jednou z tradic, kterou se nám podařilo oprášit je masopustní průvod, což v našem podání značí šestikilometrový pochod několika desítek masek Hulínem za zvuku bubnu, vozembouchu a dechových nástrojů. Masopustní průvod se koná vždy poslední sobotu před popeleční středou.
Z pravidelných činností hulínského Orla: tělocvičně základní školy se každé úterý setkávají florbaloví nadšenci a každý čtvrtek nejmenší mažoretky Jantarky.
Finančními dary podpořili v loňském roce naši činnost Nestlé SFINX Holešov, nadace Děti-kultura-sport a město Hulín.
Startovacím výstřelem k oprášení některých tradic se pro nás stal objev záběrů osmimilimetrové kamery z let 1936-1938. Čtyři desetiminutové filmy, objevené v Jihlavě, dokumentují nejen hulínské a kroměřížské slavnosti zvané „Orelský slet“, ale také ukazují záběry Orlů z pouti na Svatém Hostýně nebo návštěvu Slovácka. Veřejné promítání těchto snímků spojené s výstavou fotografií k tématu Orel jednota Hulín v minulosti a dnes se konalo 26. 1. 2012 v prostorách městské knihovny Hulín.
Pokud i vás zajímá doba, kterou dnešní generace už zná jen z vyprávění, a budete chtít nahlédnout do života a zájmů našich předků, tak nahlédněte do rubriky Historie, kde můžete tyto snímky shlédnout.
Velmi uvítáme, pokud nám pomůžete rozšířit sbírku fotografií a jiných dokumentů spjatých s historií naší jednoty.