Historie

Historie jednoty Orel Hulín lze shrnout do tří období:

1. Období před 2. světovou válkou 1909 – 1938

2. Období po 2. světové válce 1945 – 1948

3. Současné období po roce 2005

Období předválečné

Díky nedávno objeveným filmovým snímkům z let 1936-1938 můžeme nahlédnout do života našich předků, také prostřednictvím pohyblivých obrázků. Na čtyřech páscích 8mm filmu jsou zachyceny tyto události: 1. Film – 1. května v Hulíně, Požár u pana Slováka na dvorečku, Lidový den v Uherském Hradišti, kroje, svatba Šerdická, Zveřejněné cvičení Orla v Hulíně. 2. Film – …

Zobrazit stránku »

Období poválečné 1945-1948

Uvádíme zde pár střípků ze vzpomínek tehdejších členů jednoty Orel Hulín. po válce v roce 1945 byl Orel znovu obnoven. 1946(7) byl vysvěcen nový prapor asi P. Macíkem. Tehdy starostou Rozkošný. Cvičení v orlovně (dříve Jednota sv. Josefa, nyní Kulturní klub) probíhalo asi 2x týdně uvnitř i na dvoře. Cvičila se gymnastika (prostná, bradla, kůň, koza,…) …

Zobrazit stránku »

Současné období po roce 2005

Obnovení činnosti v roce 2005 Hlavním iniciátorem obnovení činnosti v roce 2005 byl Jan Franek. Díky jeho přičinění byla zahájena sporadická činnost, symbolicky byl během jedné z nedělních mší svatých předán prapor Jednoty svatého Josefa od starší generace té mladší. Činnost byla nepravidelná. Fotografie ze symbolického předávání orelského praporu dne 24.4.2005. Starší generaci reprezentoval pan …

Zobrazit stránku »