↑ Return to Historie

Období poválečné 1945-1948

Uvádíme zde pár střípků ze vzpomínek tehdejších členů jednoty Orel Hulín.

po válce v roce 1945 byl Orel znovu obnoven.

  • 1946(7) byl vysvěcen nový prapor asi P. Macíkem. Tehdy starostou Rozkošný.
  • Cvičení v orlovně (dříve Jednota sv. Josefa, nyní Kulturní klub) probíhalo asi 2x týdně uvnitř i na dvoře. Cvičila se gymnastika (prostná, bradla, kůň, koza,…) atletika (skok do výšky). Ženy se zaměřovaly na veřejná cvičení s hudbou. Na taková hromadná cvičení se jezdilo hlavně v neděli na žebřiňáku (později náklaďákem) po okolních jednotách – Kroměříž, Chropyně, Kvasice, Břest, … Jednalo se o kulturně sportovní akce, které byly účastníky vyhledávanou zábavou. Cestou se zpívaly různé písně, např. „Naše slípka kropenatá“
  • Kulturní aktivity se zaměřovaly na besídky a divadlo.
  • Nedílnou součástí, která patřila k orelským aktivitám, byly brigády. Zahazovaly se např. výkopy okolo kostela, které zde vyhloubili vojáci na konci 2. sv. války.
  • Velkou událostí byly orelské poutě na Svatý Hostýn.
  • V poválečném období měl Orel asi 200 členů.

 

Jeden z dobových dokumentů zve na oslavy 28. října roku 1947.