↑ Return to Činnost Orla

Poutě

  • Orelská pouť na Svatém Hostýně 2011.

Ve dnech 20. – 21. srpna 2011 se konala tradiční orelská pouť na Svatém Hostýně, které se účastnila také naše hulínská jednota. Poutníci putovali pěšky, na kole a také autem.

Po krátké modlitbě s prosbou o ochranu matky Boží, vyrazili pěší poutníci s poutním křížkem v sobotu 20. srpna v 9:45 od hulínského kostela na osmnáctikilometrovou pouť.

Poutníků sice nebylo mnoho, ale o to intenzivnější bylo vnímání s každým metrem se přibližujících božích milostí, které Svatý Hostýn nabízí.

Svižným krokem po trase cyklostezky poutníci v poledne došli do Dobrotic přes Pravčice, Količín, Všetuly a Holešov. Po modlitbě Anděl Páně na krátkou chvíli spočinuli, občerstvili se a pokračovali dál přes Jankovice, Chomýž a Brusné na Svatý Hostýn.

V druhé polovině trasy se začala projevovat únava, což se projevilo pomalejším tempem a častějšími zastávkami, ale i přesto se kýžený cíl rychle přibližoval. Monumentální stavba baziliky se po vstupu do lesa nad Brusným ztratila z dohledu. Zjevila se poutníkům až po působivém stoupání malebnými slavkovskými loukami a následném zdolání závěrečného kilometru trasy modré turistické značky, která přivedla poutníky až k hostýnským schodům.

Sobotní poutní podvečer na Svatém Hostýně nabízel bohatý program.

18:00 – Mše svatá pro poutníky v bazilice – P. Dujka

19:30 – Běh k Božímu hrobu – běžecká soutěž pro všechny kategorie

20:30 – Světelná křížová cesta – P. Pavel Kopecký

21:30 – Zpívání na schodech

Večer odjeli poutníci zajištěnými auty domů, aby se nedělní ráno opět mohli vrátit, tentokrát i se zástavou hulínské orelské jednoty. Slavnostnímu průvodu 52 orelských praporů přihlíželi již také cyklo-poutníci, kteří vyjížděli z Hulína v 8:00 a díky své zdatnosti stihli nedělní program poutě od samého začátku.

9:30 – Slavnostní průvod orelských praporů

10:00 – Hlavní mše svatá – hlavní celebrant P. Vojtěch Kodet, ThD., OCarm.

11:30 – Orelské shromáždění

13:30 – Orelská Křížová cesta – P. Pavel Kopecký

Díky příjemné atmosféře, kterou tvořilo nejen teplé letní počasí, ale hlavně jedinečné a upřímné souznění bratří a sester spojených v jednom orelském duchu, prožili hulínští poutníci neopakovatelné chvíle v blízkosti naší Matky.

 

Chcete-li i vy nasát tuto atmosféru doporučuji navštívit webové stránky YouTube kde naleznete video z Orelské pouti na Svatém Hostýně 2011 (sobotaneděle).

Fotky najdete v rubrice fotogalerie.

Napsat komentář